Logo Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu
Napisz do nas -

Oferta szkoleń

Przykładowe obszary tematyczne realizowane na szkoleniach WSC

Poniższe obszary stanowią przykładowy i zarazem orientacyjny zakres merytoryczny, w którym działają trenerzy i coachowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu. Żaden ze schematów nie tworzy konkretnego programu, a poszczególne zestawienia zagadnień mogą się przenikać, w związku z czym nie tworzą ostrych granic. Można je także uzupełnić o kwestie tu nie wymienione.

Niektóre kwestie z tej mozaiki tematycznej odnoszą się do sfery osobistej a inne do zawodowej. Mogą one to być także treścią konsultacji i dotyczyć wsparcia trenerów WSC w procesie wdrażania. Działania takie są jedną z form prac poszkoleniowych, realizowanych na życzenie Klienta Biznesowego.

Warto zauważyć, że ostateczna zawartość projektu, definiowana jest po zebraniu niezbędnych informacji i uwzględnia specyfikę środowiska w jakim funkcjonuje Klient. Każdy z tworzonych projektów zakłada ścisła współpracę z przedstawicielami Klienta.

Zarządzanie ludźmi Sprzedaż i obsługa klientów Umiejętności interpersonalne i osobiste Problematyka ogólnobiznesowa  
Zarządzanie ludźmi
 • Mechanizmy motywowania
 • Motywowanie w organizacji
 • Indywidualny wpływ motywatorów i demotywatorów
 • Automotywacja
 • Style zarządzania
 • Odpowiedzialność menedżera
 • Kompetencje menedżerskie
 • Komunikowanie
 • Budowanie relacji
 • Asertywność i empatia
 • Mechanizmy i role grupowe
 • Ocena efektów pracy
 • Analiza kompetencji
 • AC/DC
 • Badanie potencjału
 • Badanie efektywności
 • Przywództwo
 • Autorytet
 • Korzystanie z władzy i zależnośc służbowa
 • Kształtowanie wizerunku lidera
 • Rozwój zawodowy
 • Ścieżka kariery
 • Dokształcanie i uczenie
 • Narzędzia rozwoju
 • Coaching, mentoring
 • Firmowy system szkoleń
Top