Logo Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu
Napisz do nas -

Mentoring

Każdą ścieżkę kariery można porównać do podróży. Zaczynasz ją mając w plecaku: jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie, pewne umiejętności.  Nie każdy ma to szczęście, by spotkać podczas swej "zawodowej podróży" człowieka, który w sytuacji zmiany pomoże, da wsparcie, podzieli się doświadczeniem nie mówiąc wprost, co masz zrobić. Ja to szczęście miałam.
Moim Mentorem była moja Szefowa.
Gdy dość niespodziewanie okazało się, że firma zaproponowała mi awans poczułam się zaszczycona i doceniona, ale jednocześnie miałam w głowie pustkę.

Ze względu na strukturę organizacyjną firmy nie miałam obok siebie nikogo, kto przez cały czas mógłby obserwować moje działania, pomagać, dawać wskazówki. Jednak zawsze, a w szczególności w nowych sytuacjach lub gdy pojawiały się wątpliwości, albo też gdy musiałam podjąć trudną decyzję, mogłam liczyć na swojego Mentora.  Szefowa nigdy nie powiedziała mi, co mam zrobić, ale zawsze mówiła, co ona zrobiła lub zrobiłaby w danej sytuacji.

Gdy już czułam, że mogę działać zupełnie samodzielnie, ale jeszcze trochę brakowało mi pewności, usłyszałam: "Blanka, to Ty zarządzasz regionem". Te słowa były jak odcięcie pępowiny. Wiedziałam, że sobie poradzę. Wiedziałam też, że z doświadczenia mojej Szefowej będę mogła zawsze korzystać.

Mój Mentor nie oceniał, nie pouczał, ale prowadził mnie, szanując moje poglądy i decyzje.  Podczas naszej wspólnej podróży mój plecak zapełniał się już nie o „jakieś”, ale o konkretne, potrzebne mi umiejętności, kompetencje i wiedzę.

Dziś jest tak, że to ja mam możliwość być mentorem i oddawać innym to, co dostałam.

Czym konkretnie jest mentoring?

Mentoring jest relacją między mistrzem - mentorem a uczniem – mentee zorientowaną na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Kluczowymi wartościami, na których opiera się ta relacja są: partnerstwo, wzajemne zaufanie, szacunek, zrozumienie, inspiracja i profesjonalizm.

Często słyszę pytania, czy mentoring jest tym samym co coaching.

Mentoring kojarzy się z dawaniem rad, lecz faktycznie najskuteczniejszy jest wtedy, gdy tak jak w coachingu – zastosowane są odpowiednie narzędzia, jak choćby pytania otwarte.

Główna różnica pomiędzy coachingiem a mentoringiem polega na tym, że w relacji mentor – mentee wykorzystywany jest potencjał obu stron.

Jakie korzyści uzyskasz dzięki mentoringowi?

Dzięki procesowi mentoringu będziesz miał dostęp do know-how mentora i  do jego wiedzy, która przekracza wiedzę standardową, którą można uzyskać na studiach.

Ponadto rozwiniesz swe kompetencje, udoskonalisz umiejętności, poszerzysz wiedzę, odkryjesz i rozwiniesz swój potencjał i wewnętrzną motywację, wyznaczysz cele zawodowe i osobiste oraz uzyskasz większą pewność siebie.

Blanka Kordylewska

Zapraszamy do kontaktu:

Top