Logo Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu
Napisz do nas -

Coaching

...a z tym coachingiem to było tak:
Kiedy kilka, dobrych lat temu próbowano mi zdefiniować to słowo, przyznaję, nic z tego nie rozumiałem. Coaching określano mianem wspierania, towarzyszenia w zdobywaniu umiejętności, efektywnego motywowania, itp. Podczas szkolenia, na slajdzie widniała definicja:

Coaching jest sztuką - w tym sensie, że gdy jest perfekcyjnie realizowany, przestaje liczyć się technika. Trener w pełni angażuje się w pracę z podopiecznym, a rodzaj relacji można porównać do tańca dwojga ludzi, w którym najważniejsza jest harmonia i partnerstwo.Myles Downey

I z tej definicji niewiele zrozumiałem. Jaki taniec? Jakie partnerstwo? Ja chcę wiedzieć czym jest coaching?

Teraz, po latach rozumiem tę definicję, choć myślę, że proces coachingu można wyjaśnić prościej.
Koncepcja coachingu wywodzi się ze sportu, a jego istotą jest "uwalnianie ludzkiego potencjału, by maksymalizować własną efektywność" (Whitmore). Polega na zwyczajnej rozmowie z podopiecznym, rozmowie, która ma swoją strukturę, rozmowie, której celem jest uzyskanie zmiany u podopiecznego. Coach zawsze bazuje na możliwościach i chęciach podopiecznego, nie podpowiada, nie daje instrukcji, a nawet stara się unikać przekazywania własnego zdania, by nie sugerować rozwiązań. Rozmowy te odbywają się spontanicznie i mają charakter zaradczy (rozwiązujemy bieżący problem – tego typu rozmowy najczęściej są wykorzystywane przez menedżerów podczas obowiązków zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach) lub stanowią proces kilku / kilkunastu spotkań (executive coaching lub wszelkie odmiany life coachingu).

Czym jest coaching według osób zajmujących się tą profesją?

Monika:

...to zarządzanie rozwojem osobistym i zawodowym. Inspirujące wsparcie w dążeniu do osiągnięcia celu, a także rozwoju mocnych stron.

Rafał:

...to zbudowanie na zasobach podopiecznego, jego własnego (uzasadnionego, realnego) przekonania, że da sobie radę w sytuacji w jakiej się znalazł oraz wzbudzenie jego motywacji do zmiany (i) działania

Coaching obecnie to modne słowo, ale oprócz jego "trendy charakteru", to faktycznie bardzo efektywna metoda uczenia się osób dorosłych (choć zastosowanie tej metody w pracy z dziećmi także istnieje i jest polecane).

Gdzie zatem coaching można wykorzystać?

W przedsiębiorstwach przy przydzielaniu zadań, rozwiązywaniu problemów, budowaniu zespołów projektowych czy, a może głównie, budowaniu odpowiedzialności wśród pracowników i motywowania ich (czy raczej tworzenia płaszczyzny, by im się chciało).

W życiu pozazawodowym rozmowa coachingowa może być pomocna do uzyskania jakiejkolwiek zmiany czy podjęcia decyzji.

Warunek efektywności coachingu jest jeden: coach musi wierzyć w potencjał podopiecznego, a temu musi zależeć na uzyskaniu pożądanej zmiany.

Tomasz Szwed

Zapraszamy do kontaktu:

Top