mentor, coach

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia bankowości w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Od 10 lat w branży finansowej i bankowej. Posiada 8 letnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu sprzedażą, rekrutacji i selekcji Pracowników, budowaniu zespołów sprzedażowych, motywowaniu Pracowników. Z sukcesami zarządzał grupą ponad 70 doradców. Uczestnik indywidualnego programu doskonalenia kadr menadżerskich jednego z czołowych banków w Polsce. Uczestniczył, m.in. w szkolenia i kursach: efektywna komunikacja oraz zarządzanie procesem zmian, „Lider w DRODZE” – poziom zespołowy, „Lider w DRODZE” – poziom indywidualny, rekrutacja i selekcja personelu, rola szefa we wdrażaniu standardów jakości, „W pogoni za Klientami” - szkolenie sprzedażowe. Wyznaje zasadę, że w zarządzaniu najważniejszy jest człowiek, potem dopiero wynik. Bez zmotywowanych i na odpowiednim miejscu ludzi, nie ma bowiem wyniku.

Specjalizuje się w biznes coachingu, coachingu menedżerskim, executive coachingu, mentoringu oraz life coachingu.

Jego motto:

Boże, daj mi pogodę ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagę, abym zmieniał to co zmienić mogę i mądrość, bym odróżniał jedno od drugiego.Marek Aureliusz

Robert