mentor, coach

Ukończył informatykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, meteorologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia z zakresu zarzadzania projektem oraz coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Od 20 lat rozwija swoje umiejętności w branży IT, a od 12 lat zajmuje się prowadzeniem zespołów i projektów. Od siedmiu lat zajmuje się treningiem kreatywności i metodykami zwinnymi (Agile). Od pięciu lat pracuje jako Coach Zespołów głównie w branży IT (Agile Coach) i odpowiada za wdrażanie Aglie w zespołach i organizacjach.

Od trzech lat zajmuje się Coachingiem indywidualnym osób LGBT+, pomocą w budowaniu tożsamości, pracą ze wstydem, oraz przy ważnych decyzjach życiowych jak na przykład coming out.

Od dwóch lat intensywnie uczy się Polskiego Języka Migowego. Osoby Głuche to kolejna grupa mniejszościowa, z którą współpracuje.

Jego specjalizacją jest Coaching Zespołów i Plemion, Coaching Kariery, Agile Coaching, oraz Coaching LGBT+ oraz osób zagrożonych stresem mniejszościowym.

Dlaczego coaching?

Praca informatyka w roli programisty/projektanta, za sprawą skomplikowania technologii, jest pracą niezwykle twórczą. Często bardziej niż praca artystyczna, gdzie autor może liczyć na bezpośredni odbiór swojego dzieła. Praca w stresie powodowanym napiętymi terminami i trudnościami komunikacyjnymi, powoduje spadek innowacyjności, oraz wypalenie zawodowe. Jednocześnie w branży IT widać dużą specjalizację, co czyni tradycyjne szkolenia mało przydatnymi gdyż każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie. Jest to więc miejsce na Coaching, a więc wsparcie w wyznaczaniu i realizacji celów, pobudzaniu kreatywności, jak i zwiększaniu poczucia wartości wykonywanej pracy.

Paweł