coach

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu - Finanse i Rachunkowość. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu coachingu oraz psychologii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Od 10 lat związana z branżą finansową i bankową. Doświadczenia zawodowe zdobywała w czołowych bankach w Polsce. Od 2005 roku z sukcesami zarządza Oddziałami Bankowymi.

Pracuje z Klientami, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową, zarówno poprzez poszerzanie swoich kompetencji, jak i na drodze awansu pionowego, szukających balansu pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym.

Specjalizuje się w coachingu kariery, life coachingu, work-life balance.

Dlaczego coaching?

Coaching sprawia, że wyciągasz i odkrywasz kolejne karty z talii swojego życia. Co więcej? To Ty możesz zacząć je rozdawać!

Jej motto:

To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące. P. Coelho