coach

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia, pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych oraz coachingu.

Przez 10 lat pracowała w branży ubezpieczeniowej, jako broker ubezpieczeniowy. Obecnie jest menedżerem w niepublicznej placówce służby zdrowia o profilu rehabilitacyjnym w Drezdenku (woj. lubuskie).

Beata zafascynowana jest naturą. Kontakt z przyrodą daje jej siłę i energię do działania. Amatorsko  gra w tenisa.

Specjalizuje się przede wszystkim w life coachingu. Sesje mogą odbywać się w przepięknym plenerze puszczy drawsko-noteckiej.

Jej motto:

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie Mahatma Gandhi

Zachęcam do zmiany perspektyw, wychodzenia poza rutynowe działania i schematy, poszukiwania harmonii  z sobą samym i z otoczeniem.
Beata