"terapeuta, trener, coach

    Pracuje z osobami dorosłymi, z małżeństwami/ parami, młodzieżą od 16 roku życia oraz z rodzicami. Zapewnia pomoc psychologiczną i wsparcie osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym i zawodowym, cierpiącym m.in. z powodu kryzysów, lęków, depresji, niskiego poczucia własnej wartości, poczucia pustki czy braku równowagi w życiu, długotrwałego stresu, nieśmiałości, wypalenia zawodowego, choroby, kłopotów z tożsamością, problemów w relacjach, samotności. Pomaga również parom w kryzysach, prowadząc interwencje oraz pełne procesy rozwojowe.

    Ukończyła Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu coachingu WSB Poznań, obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w nurcie Gestalt- szkoła Psychoterapeutów i
Trenerów Gestalt WSPG w Poznaniu.

    Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi, zarówno z grupami, zespołami, jak i w pracy indywidualnej. Klientami jej byli między innymi oficerowie WP, pracownicy korporacji, młodzież. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi i pacjentami onkologicznymi. Ma na swym koncie publikacje naukowe, artykuły popularnonaukowe, głównie dotyczące relacji i problemów społecznych. Prowadziła zajęcia edukacyjne z zakresu psychologii społecznej i socjologii a także warsztaty psychoedukacyjne. Pracowała w zespole psychologów i terapeutów w Centrum wsparcia i rozwoju.
   Współpracowała z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.

    Oprócz metod i technik stosowanych w pomocy psychologicznej, w pracy wykorzystuje też narzędzia coachingowe. Pracuje w obszarach rozwoju zawodowego i osobistego. Przeszłe doświadczenia życiowe i  codzienny, zawodowy kontakt z ludźmi ostatecznie przywiodły ją na drogę pracy terapeutycznej. Najpierw prowokatywnej, później w nurcie Gestalt.

    Jest promotorką coachingu i terapii prowokatywnej. Odbyła cykl szkoleń organizowanych przez PICP we Wrocławiu, dotyczących użycia metody prowokatywnej w pracy terapeutycznej  oraz w coachingu.

   W obszarze jej zainteresowań i działań zawodowych znajduje się również GPO (Gestalt Practitioners in Organisations)czyli praktyczne zastosowanie modalności Gestalt w biznesie.
    Stale rozwija swoje kompetencje zawodowe. Obecnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej - ścieżka European Association for Gestalt Therapy.

    Prowadzi prywatną praktykę kliniczną i coachingową. W gabinecie pracuje, integrując znane jej podejścia terapeutyczne lub stricte coachingowe, indywidualnie dopasowując je do problemu, osobowości i celu
klienta, a także budując relacje oparte na głębokim szacunku, dyskrecji, zaufaniu i akceptacji. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi również procesy coachingowe dla firm, bierze udział w projektach.

    W życiu zawodowym i osobistym za fundamentalne zasady uznaje – autentyczność, życzliwość i spójność."