Logo Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu
Napisz do nas -

Studia podyplomowe - Zapraszamy

15.10.2013

Kreatywne myślenie


W sobotę 12. października br. odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez nas dla nas, w ramach kontynuowania dobrej tradycji szkolenia samych siebie, aby móc lepiej i efektywniej służyć naszym Klientom.

Kategoria: Wydarzenia

Szkolenie z zakresu kreatywnego myślenia przeprowadził Rafał Wojciechowski, rozpoczynając od pytania:

 Jak ma wyglądać kreatywne myślenie po stronie coacha i coachee? Po czyjej stronie w tej relacji coach – coachee kreatywne myślenie powinno dominować?

Pytanie wywołało dyskusję, odpowiedzi wskazały wiele punktów widzenia, co płynnie wprowadziło nas w temat, bo kreatywność to wielość, wyjście poza schemat, inne spojrzenie.

Myślenie kreatywne jest poszukiwaniem i badaniem alternatyw, weryfikacją kolejnych hipotez aż do wynalezienia optymalnego rozwiązania.

W nauce wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza (A. Einstein)
W kreatywności wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza!

Kreatywność  to proces składający się z:

 • Identyfikacji problemu – punkt wyjścia (kreatywność zawsze dotyczy czegoś)
 • Tworzenia pomysłów – koncentracja na perspektywie i możliwościach
 • Weryfikacji i wyboru najlepszego w danych warunkach pomysłu

Kreatywność jak każdy proces ma też swoje bariery, do których zalicza się najczęściej, takie elementy jak:

 • Przedwczesna ocena – to głupi pomysł
 • Bezrefleksyjne poleganie na swoim doświadczeniu – to byłoby za proste
 • Rutyna – tak robiliśmy od lat i było dobrze
 • Milczące założenia – to jest niemożliwe
 • Uporczywe myślenie wertykalne (tzw. myślenie poprawne, najbardziej prawdopodobne i przewidywalne) - wszystkie możliwości już przerobiliśmy
 • Stereotypy - tego tak się nie robi
 • Obawa przed oceną - głupio bym się czuł/czuła z tym pomysłem
 • Nieumiejętność wyjścia poza dostępne dane - z obecnej wiedzy wynika ...

Odniesienie do coachingu

 • Dobry coach poradzi sobie z każdą barierą stosując różne techniki kreatywne. Warto pamiętać, że coach może skorzystać jedynie z technik znanych coachee. Nie powinien podsuwać własnych, bo  sesja coachingowa zamieni się w szkolenie.
 • Pomocny wtedy jest tryb warunkowy – a gdybyś …… to co by się stało?

W trakcie szkolenia była mowa o przykładowych technikach kreatywnego myślenia, jednak z punktu widzenia coachingu dużo czasu było poświęcono metaforom. Metafory / złote myśli – pozwalają uruchomić wyobraźnię oraz wykorzystują wiedzę dostępną i ukrytą.

Odniesienie do coachingu

 • Metafory dają możność myśleć i mówić „nie wprost” oraz łatwo odwołują się do wartości
 • Zazwyczaj zawierają głębszą myśli i zapadają w pamięć
Top